Công ty CPTMDV Hi-Tech Việt Nam

Website: https://hitechviet.vn

Email: hitechviet9952@gmail.com

Người đại diện Công ty: Ngô Việt Thanh

Điện thoại: 0976 58 52 56 hoặc 0868 91 75 65

Số điện thoại liên hệ chăm sóc khách hàng:

Hà Nội: 0976 58 52 56 hoặc 0868 91 75 65